Zdjęcie

Jak dostać korzystny kredyt

23.10.2009
Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga finansowania potrzeb firmy - zakupu surowców, materiałów, towarów lub usług. Jednym z kluczowych działań podejmowanych przez każde przedsiębiorstwo są inwestycje rzeczowe, gdyż o jego potencjale i możliwościach rozwoju w dużym stopniu stanowi wyposażenie w środki trwałe. Inwestycje rzeczowe wymagają jednak ponoszenia w stosunkowo krótkim czasie znacznych wydatków, gdy natomiast korzyści z nich płynące rozkładają się na dłuższe okresy. Szczególne znaczenie ma to dla małego przedsiębiorcy, dla którego każda, nawet najmniejsza inwestycja w środki trwałe, wobec wymaganego zaangażowania finansowego, jest poważnym wyzwaniem.

Kredyty inwestycyjne przeznaczane są na uzupełnienie Państwa finansowych nakładów inwestycyjnych na zakup bądź modernizację składników majątku trwałego (maszyn, urządzeń, nowych linii technologicznych, "know how", środków transportu i nieruchomości) oraz zakup wartości niematerialnych (takich jak licencje, patenty, papiery wartościowe).

Biorąc pod uwagę, że z już dokonanych inwestycji w środki trwałe trudno się przeważnie wycofać, a ryzyko popełnienia błędu jest znaczne, decyzje inwestycyjne wymagają poprzedzenia dokładnym rozpoznaniem ich opłacalności, która zależy między innymi od źródła finansowania inwestycji. Większość kierujących małymi przedsiębiorstwami podejmuje tego rodzaju decyzje porównując przychody i koszty dotyczące danej inwestycji.

Ale czy tylko przychody i koszty powinny stanowić o wyborze?

Korzystając z naszych usług otrzymują Państwo pomoc wysokiej klasy specjalistów świadczących usługi doradcze dla firm. Wieloletnie doświadczenie na rynkach finansowych pozwala nam szybko i sprawnie ustalić Państwa potrzeby finansowe i wybrać najlepszą formę ich zaspokojenia.

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i dobieramy produkty finansowe najbardziej odpowiadające ich wymaganiom. Często są to produkty tworzone dla naszych klientów indywidualnie w instytucjach finansowych.

Korzystając z naszych usług oszczędzają Państwo czas i otrzymują fachową pomoc w doborze najbardziej optymalnego sposobu finansowania swoich potrzeb.

Wracaj

Skontaktuj się z nami